Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, МЗм

Email: ktuteva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 01.02.2021 г.

Дата на приключване: 15.02.2021 г.

Проект на Наредба


docx файл, 39,9 KB, качен на 01.02.2021 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 80,9 KB, качен на 01.02.2021 docx document