Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието и храните.

Електронен адрес: rdd@mzh.government.bg

Дата на откриване: 18.04.2024 г.

Дата на приключване: 20.05.2024 г.

Проект на Наредба


docx файл, 57,4 KB, качен на 18.04.2024 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 121,1 KB, качен на 18.04.2024 docx document