Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ 

Email: MHadzhiyska@mzh.government.bg

Дата на откриване: 18.01.2019 г. 

Дата на приключване: 17.02.2019 г.

Проект на наредба


docx файл, 27,2 KB, качен на 18.01.2019 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 131,0 KB, качен на 18.01.2019 docx document