Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ 

Email: ktuteva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 18.02.2020 г.

Дата на приключване: 04.03.2020 г.

Проект на Наредба
docx файл, 31,7 KB, качен на 18.02.2020

docx document

Проект на доклад (мотиви)
docx файл, 116,0 KB, качен на 18.02.2020

docx document