Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Развитие на селските райони“, МЗм

Електронен адрес: rdd@mzh.government.bg

Дата на откриване: 10.11.2020 г.

Дата на приключване: 10.12.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 20,3 KB, качен на 10.11.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 123,3 KB, качен на 10.11.2020 docx document