Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Растениевъдство и биологично производство“, МЗм

Email: ANemski@mzh.government.bg, RBStoimenova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 04.04.2019 г.

Дата на приключване: 18.04.2019 г.

Проект на Наредба


docx файл, 33,5 KB, качен на 04.04.2019 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 127,3 KB, качен на 04.04.2019 docx document