Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗм

Електронен адрес: RRankova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 15.10.2021 г.

Дата на приключване: 15.11.2021 г.

Консултационен документ


docx файл, 34,8 KB, качен на 15.10.2021 docx document

Въпросник


docx файл, 33,5 KB, качен на 15.10.2021 docx document