Върни се горе

Отговорни структури – дирекция „Външноикономическа политика“, Министерство на икономиката и дирекция „Растениевъдство и биологично производство“, Министерство на земеделието, храните и горите;            

Електронни адреси: s.boneva@mi.government.bg, s.malcheva@mi.government.bg и rbstoimenova@mzh.government.bg;

Дата на откриване: 11.12.2018 г.

Дата на приключване: 11.01.2019 г.

(Архив: 14.01.2019г)