23.05.2024


Заповед N:86/14.03.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Козлодуй, ЕКАТТЕ 37798, общ. Козлодуй, за стопанска 2022/2023 година. 476.50 KB
Заповед № 85/ 14.03.2023г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр.Козлодуй, ЕКАТТЕ 37798, общ. Козлодуй. 940.25 KB
Заповед N:307/22.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Крива бара, ЕКАТТЕ 39730, общ. Козлодуй, за стопанска 2022/2023 година. 216.00 KB
Заповед N:308/22.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Хърлец, ЕКАТТЕ 77548, общ. Козлодуй, за стопанска 2022/2023 година. 303.50 KB
Заповед N:305/22.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Бутан, ЕКАТТЕ 07116, общ. Козлодуй, за стопанска 2022/2023 година. 659.50 KB
Заповед N:306/22.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Гложене, ЕКАТТЕ 18505, общ. Козлодуй, за стопанска 2022/2023 година. 359.50 KB
Заповед № 291/ 04.11.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Бутан, ЕКАТТЕ 07116, общ. Козлодуй. 550.84 KB
Заповед № 280/ 28.10.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Крива бара, ЕКАТТЕ 39730, общ. Козлодуй. 1.99 MB
Заповед № 261/ 24.10.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Хърлец, ЕКАТТЕ 77548, общ. Козлодуй. 417.67 KB
Заповед № 244/ 10.10.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Гложене, ЕКАТТЕ 18505, общ. Козлодуй. 560.90 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ