01.03.2024


Заповед N:94/05.02.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Рогозен, ЕКАТТЕ 62815, общ. Хайредин, за стопанска 2020/2021 година. 317.50 KB
Заповед N:93/05.02.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Михайлово, ЕКАТТЕ 48492, общ. Хайредин, за стопанска 2020/2021 година. 265.50 KB
Заповед N:92/05.02.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Манастирище, ЕКАТТЕ 47010, общ. Хайредин, за стопанска 2020/2021 година. 329.50 KB
Заповед N:95/05.02.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Хайредин, ЕКАТТЕ 77102, общ. Хайредин, за стопанска 2020/2021 година. 681.50 KB
Заповед N:91/05.02.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Бързина, ЕКАТТЕ 07497, общ. Хайредин, за стопанска 2020/2021 година. 171.50 KB
Заповед N:90/05.02.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ботево, ЕКАТТЕ 05846, общ. Хайредин, за стопанска 2020/2021 година. 161.50 KB
Заповед № 31/ 15.01.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Хайредин, ЕКАТТЕ 77102, общ. Хайредин. 819.15 KB
Заповед № 30/ 15.01.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Михайлово, ЕКАТТЕ 48492, общ. Хайредин. 353.03 KB
Заповед № 257/ 17.12.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Бързина, ЕКАТТЕ 07497, общ. Хайредин. 149.56 KB
Заповед № 240/ 11.12.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Ботево, ЕКАТТЕ 05846, общ. Хайредин. 158.82 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ