24.06.2024


Заповед N:335/18.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Фурен, ЕКАТТЕ 76193, общ. Криводол, за стопанска 2019/2020 година. 339.50 KB
Заповед N:334/18.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Уровене, ЕКАТТЕ 75143, общ. Криводол, за стопанска 2019/2020 година. 149.00 KB
Заповед N:333/18.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ракево, ЕКАТТЕ 61933, общ. Криводол, за стопанска 2019/2020 година. 294.50 KB
Заповед N:332/18.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Пудрия, ЕКАТТЕ 58788, общ. Криводол, за стопанска 2019/2020 година. 264.00 KB
Заповед N:331/18.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Лесура, ЕКАТТЕ 43462, общ. Криводол, за стопанска 2019/2020 година. 308.00 KB
Заповед N:330/18.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Криводол, ЕКАТТЕ 39846, общ. Криводол, за стопанска 2019/2020 година. 384.00 KB
Заповед N:329/18.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Добруша, ЕКАТТЕ 21734, общ. Криводол, за стопанска 2019/2020 година. 198.00 KB
Заповед N:328/18.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Градешница, ЕКАТТЕ 17453, общ. Криводол, за стопанска 2019/2020 година. 179.00 KB
Заповед N:327/18.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Големо Бабино, ЕКАТТЕ 15494, общ. Криводол, за стопанска 2019/2020 година. 205.50 KB
Заповед N:326/18.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Главаци, ЕКАТТЕ 15014, общ. Криводол, за стопанска 2019/2020 година. 119.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ