21.05.2024


Заповед N:302/14.11.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Софрониево, ЕКАТТЕ 68148, общ. Мизия, за стопанска 2018/2019 година. 197.00 KB
Заповед N:301/14.11.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Сараево, ЕКАТТЕ 65396, общ. Мизия, за стопанска 2018/2019 година. 123.00 KB
Заповед N:300/14.11.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Мизия, ЕКАТТЕ 48043, общ. Мизия, за стопанска 2018/2019 година. 759.00 KB
Заповед N:299/14.11.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Липница, ЕКАТТЕ 43774, общ. Мизия, за стопанска 2018/2019 година. 350.50 KB
Заповед N:298/14.11.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Крушовица, ЕКАТТЕ 40200, общ. Мизия, за стопанска 2018/2019 година. 704.00 KB
Заповед N:297/14.11.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Войводово, ЕКАТТЕ 11853, общ. Мизия, за стопанска 2018/2019 година. 163.50 KB
Заповед № 205/ 21.09.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Софрониево, ЕКАТТЕ 68148, общ. Мизия. 4.24 MB
Заповед № 204/ 21.09.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр.Мизия, ЕКАТТЕ 48043, общ. Мизия. 7.36 MB
Заповед № 203/ 21.09.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Крушовица, ЕКАТТЕ 40200, общ. Мизия. 4.62 MB
Заповед № 166/ 18.09.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Сараево, ЕКАТТЕ 65396, общ. Мизия. 280.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ