17.04.2024


Регистри по реда на чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ за землищата на община Бяла Слатина. 2.07 MB
Заповед N:7-283 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Бяла Слатина , община Бяла Слатина. 9.44 MB
Заповед на основание чл.37в, за предоставяне на имотите - полски пътища в община Бяла Слатина. 12.73 MB
Заповед N:282 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Попица , община Бяла Слатина. 5.37 MB
Заповед N:249 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Галиче , община Бяла Слатина. 8.02 MB
Заповед N:247 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Алтимир , община Бяла Слатина. 3.82 MB
Заповед N:227 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Бъркачево , община Бяла Слатина. 2.46 MB
Заповед N:123 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Соколаре, община Бяла Слатина. 2.09 MB
Заповед N:151 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Бърдарски геран, община Бяла Слатина. 4.38 MB
Заповед N:150 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Търнак, община Бяла Слатина. 2.90 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ