новини
 • 13.05.2024 г.
  ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! НА 17.05.2024 год. ОТ 10.00 ч. в СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН.
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед № РД 09-790 от 06.08.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за стартиране на специализирани теренни проверки на физически блокове за кампания 2019 г. 1.27 MB
Важно Африканска чума по свинете 1. информация за заболяването; 2. мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните. 86.98 KB
Покана за избор на оценители на земеделски земи и трайни насаждения. Дата на публикуване-25.07.2019 179.50 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 06 от 19 юли 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 171.00 KB
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 18.07.2019 г. от 13.00 ч. в 115 залата на Областна администрация гр. Смолян ще се проведе първото заседание на Областния консултативен съвет по плодове и зеленчуци - Смолян. 36.54 KB
ИНФОРМАЦИЯ за АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС) 21.55 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец ЮЛИ 2019 г. 183.00 KB
П Р О Т О К О Л от 05.07.2019 г. за проведен Областен консултативен съвет по животновъдство 19.18 KB
Разпределение ДПФ П Р О Т О К О Л за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2019-2020 год. на територията на област Смолян изготвен съгласно чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ. Протокола е публикуван на 03.07.2019 г. 280.50 KB
Стартира ново самолетно заснемане на част от територията на страната за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели 341.99 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2019 – 2020 г. за ниви. Заповедта на директора за откриване на тръжната процедура е публикувана във вестник "Отзвук" брой 26 на 28.06.2019 г. Процедура е публикувана на 28.06.2019 г. 164.07 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 05 от 13 юни 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 177.00 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец ЮНИ 2019 г 177.50 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 04 от 25 април 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 161.50 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец МАЙ 2019 г 182.50 KB
 1. «
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 16
 9. 17
 10. 18
 11. 19
 12. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа