новини
 • 13.05.2024 г.
  ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! НА 17.05.2024 год. ОТ 10.00 ч. в СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН.
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Октомври 2020г. 41.07 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 7 от 25 Септември 2020 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 168.50 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 6 от 18 Август 2020 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 179.00 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 5 от 7 Юли 2020 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 172.00 KB
Протокол на комисия за разглеждане на офертите на лицензираните оценители, които да определят по пазарен механизъм годишния наем/аренда на поземлени имоти, разпределени на собственици на пасищни селскостопански животни по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ 41.47 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 4 от 21 Май 2020 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 162.00 KB
Важно До момента по подмярка COVID 1 са кандидатствали над 31 000 стопани, всички заявления са легитимни . Публикувано на 16.09.2020г. 86.72 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Септември 2020г. 39.32 KB
Важно Изготвяне на споразумения по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021 година Във връзка с изготвяне на цифрови модели на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021г., информираме заинтересованите лица за изготвени ДАННИ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ОТ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА FERMA Win В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ и ФОРМАТ НА ДАННИ ЗА ИЗГОТВЕНИ ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ЗА ПРЕДАВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ. За да се приеме цифровият модел на споразумението в информационна система Ферма, независимо с какъв софтуер е изготвено, данните следва да съответстват на указаните формати. Публикувано на 21.08.2020г. 36.91 KB
Покана на оценители, притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи за изготвяне на оценка по пазарен механизъм за поземлени имоти. Публикувана на 20.08.2020г. 281.50 KB
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК за извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове на територията на област Смолян 137.00 KB
Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 85.06 KB
От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя 84.24 KB
Заповед за определяне на останалите имоти ДПФ след проведен търг на 26.06.2020 г. за отдаване под наем/аренда на ниви за отглеждане на едногодишни полски култури. Публикувана на 29.07.2020 г. 74.99 KB
Протокол за разпределение на поземлени имоти - държавен поземлен фонд с НТП ливади и пасища по реда на чл.37 и от ЗСПЗЗ на собственици и ползватели на пасищни селскостопански животни за стопанската 2020-2021 г. Публикуван на 29.07.2020 г. 746.00 KB
 1. «
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 8. 12
 9. 13
 10. 14
 11. 15
 12. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа