новини
 • 13.05.2024 г.
  ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! НА 17.05.2024 год. ОТ 10.00 ч. в СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН.
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 01 от 04 февруари 2022 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 182.50 KB
ново Първи Областен земеделски и занаятчийски информационен базар „Произведено в Родопите“. 61.00 KB
Средно годишно рентно плащане СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ определено от комисия, назначена със Заповед № РД-04-01/04.01.2022 г. на директора на ОД “Земеделие“ Смолян по реда на §2е от ДР на ЗСПЗЗ, което да се използва за стопанската 2022г. – 2023 г. за всички землища в област Смолян Публикувано на 31.01.2022г. 24.91 KB
Търг ДПФ, Наем по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ. Протокол от проведен търг по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ Публикуван на 10.01.2022г. 54.00 KB
Наем по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ Открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земи от ДПФ по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ. Публикувана на 06.12.2021г. 228.95 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Заповед за определяне на останалите свободни земеделски имоти от държавния поземлен фонд след проведен търг на 05.11.2021 г. Публикувана на 30.11.2021г. 134.89 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Обявена процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от ДПФ в област Смолян за стопанската 2021-2022 г. за ниви, ливади и пасища. Публикувана на 01.10.2021г. 732.44 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 08 от 07 Декември 2021 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 189.00 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 07 от 21 Октомври 2021 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 175.00 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 06 от 26 Август 2021 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 176.00 KB
Важно За Животновъдите Указания за директен достъп до документите, свързани със задължения на собствениците/ползвателите на животновъдни обекти. Стопаните могат да подават до 31.12.2021 г. предложения до БАБХ на посочения електронен адрес. 635.35 KB
Важно За Животновъдите Стартират новите модулни разширения към Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС за земеделските стопани, които отглеждат селскостопански животни, 2.61 MB
Важно За Животновъдите Създаване на Областен съвет по животновъдство - Смолян 254.94 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ П Р О Т О К О Л от проведен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем/аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд за пет стопански години - ниви и мери; пасища и ливади за една стопанска година, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ по Заповед № РД-04-88/27.09.2021 г. на директора на ОД”Земеделие” - гр.Смолян. Обявлението за търга е публикувано във вестник ”Отзвук”бр.38 от 01-07.10.2021 г. Потокола е публикуван на 5.11.2021г. 69.00 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец НОЕМВРИ 2021г. 39.57 KB
 1. «
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа