новини
 • 13.05.2024 г.
  ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! НА 17.05.2024 год. ОТ 10.00 ч. в СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН.
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Важно За Земеделските стопани Указания и електронни форми за попълване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ЗСПЗЗ, които са за улеснение на земеделските стопани. 233.49 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Август 2020г. 39.40 KB
Важно ПОКАНА Представяне на проект на списък на зелените практики 15 юли 15:00, видеоконферентна връзка 8.52 MB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Юли 2020г. 39.33 KB
С П И С Ъ Ц И на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “началник” на Общинска служба по земеделие – Борино Публикувани на 26.06.2020г. 235.42 KB
Заповед за министъра на земеделието, храните и горите за одобрение на допълнителен списък на имоти ДПФ-ливади и пасища, които са за разпределение на собственици на пасищни селскостопански животни по реда на чл.37 и от ЗСПЗЗ. 460.76 KB
Важно Проект на идентифицираните потребности за изготвяне на стратегическия план. Срокът за предоставяне на становища по обществените консултации е 22 юли 2020г. на имейл cap@mzh.government.bg по приложения образец. Презентациите от проведената дискусия са публикувани в раздела за ОСП 2021-2027г., секция Материали, Презентации от проведени събития. 1.12 MB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Юни 20120г. 42.08 KB
Търг ДПФ З А П О В Е Д № РД-04-109 от 18.05.2020 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" за откриване процедура, за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2020 – 2021 г. за отглеждане на едногодишни полски култури. Публикувана във в-к "Отзвук" бр.16/22.05.2020 г. 338.45 KB
Важно E-mail; тел. и ардеси на Областна дирекция "Земеделие" Смолян и Общински служби по земенделие към нея, 12.95 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 3 от 23 Март 2020 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 161.50 KB
Важно Нова бланка на декларацията от сайта на МВР от 24.03.20 15.59 KB
Важно Възможност за извършване на пререгистрация на земеделски стопани он лайн с цел ограничаване движенията и облекчаване на животновъдите 19.99 KB
Важно Указания към бизнесоператорите по прилагане на противоепидемиологични мерките във връзка с COVID-19 155.00 KB
Важно Обновена информация за преминаването през КПП - от 25 март 2020 г. от страна МВР 18.28 KB
 1. «
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 8. 13
 9. 14
 10. 15
 11. 16
 12. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа