20.07.2024


ОБЩИНСКИ  СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - БАНИТЕ
адрес: 4940, с.Баните, ул. "Васил Левски" № 6
e-mail: oszg_banite@abv.bg
тел.: 03025/ 2089
Началник  Кирчо Топчиев

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ДОСПАТ,                   ОФИС БОРИНО
адрес: 4824, с.Борино, ул. "Христо Ботев" № 1
e-mail: oszgborino@abv.bg
тел.: 03042/ 2060

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ДЕВИН
адрес: 4800, гр. Девин, ул. "Васил Левски" № 1
e-mail: oszg_devin@abv.bg
тел.: 03041/ 2648
Началник  Капка Атанасова 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ДОСПАТ
адрес: 4831, гр. Доспат, ул.”Здравец” № 2
e-mail: oszg_dospat@abv.bg  
тел.: 03045/ 2049
Началник  Павлина Куцлева


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ЗЛАТОГРАД
адрес: 4980, гр. Златоград, ул.”Стефан Стамболов” № 1
e-mail: oszg_zlatograd@abv.bg  
тел.: 03071/ 4589
Началник  Ирина Пелтекова

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - МАДАН
адрес: 4900, гр. Мадан, ул.”Обединение” № 14
e-mail: madan_oszg@abv.bg  
тел.: 0308/ 23083
Началник  Анелия Хаджиева

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НЕДЕЛИНО
адрес: 4990, гр. Неделино, ул.”Александър Стамболийски” № 104
e-mail: oszg_nedelino@abv.bg  
тел.: 03072/ 3548
Началник: Сашо Данчилoв

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - РУДОЗЕМ
адрес: 4960, гр. Рудозем, бул. “България” № 13
e-mail: oszg_rudozem@abv.bg  
тел.: 0306/ 53245
Началник: Розета Чечкова

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СМОЛЯН
адрес: 4700, гр. Смолян, бул.”България” № 12
e-mail: oszg_smolian@abv.bg  
тел.: 0301/ 82033
Началник  Тинка Русова-Лилова

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ЧЕПЕЛАРЕ
адрес: 4850, гр. Чепеларе, ул. “Мурджовска” № 1А
e-mail: oszg_chepelare@abv.bg  
тел.: 03051/ 2019
Началник  Ламбрета Тапалилова

 

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа