новини
 • 13.05.2024 г.
  ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! НА 17.05.2024 год. ОТ 10.00 ч. в СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН.
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Важно За Земеделските стопани ZS_v28_3- Анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани в електронен вариант 513.31 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 09 от 30 Октомври 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 168.50 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец НОЕМВРИ 2019 г. 89.50 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец ОКТОМВРИ 2019 г. 95.00 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 08 от 19 Септември 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 188.50 KB
Търг ДПФ ЗАПОВЕД за определяне на останалите свободни земеделски земи от държавни поземлен фонд в област Смолян след проведен търг на 05.08.2019 г. Заповедта е публикувана на 16.09.2019 г. 76.90 KB
Пробно преброяване 2019 г. Провеждане на пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 г. в област Смолян - Писмо на Министъра на земеделието, храните и горите до земеделските стопани от с. Равнината, общ. Рудозем и от гр. Смолян, общ. Смолян. 377.41 KB
Теренни проверки 2019 ИНДИКАТИВНИ ГРАФИЦИ за извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове на територията на област Смолян. ( Графиците са индикативни и подлежат на промяна) Теренни проверки могат да се извършват и без присъствието на земеделските стопани, в случаи, когато по обективни причини не е бил осъществен контакт със земеделския стопанин или когато, въпреки че е информиран, не присъства по време на проверката по график Дата на публикуване-19.08.2019 г. 174.50 KB
Теренни проверки 2019 Списък на физически блокове на територията на област Смолян попадащи в обхвата за извършване на специализирани теренни проверки през 2019 година. 32.35 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец СЕПТЕМВРИ 2019 г. 91.00 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец АВГУСТ 2019 г. 92.50 KB
Схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” – кампания 2019 121.81 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 07 от 19 Август 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 163.50 KB
Важно Информация за биологичните оператори и подизпълнители 14.04 KB
Прессъобщение: „Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2019 г.“ 17.46 KB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа