новини
 • 13.05.2024 г.
  ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! НА 17.05.2024 год. ОТ 10.00 ч. в СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН.
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Търг ДПФ /Наем или Аренда/ П Р О Т О К О Л от 24.01.2018 г. за проведен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем/аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд – мери, пасища и ливади за една стопанска година, съгласно чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ по Заповед № РД-05-212/15.12.2017 г. на директора на ОД”Земеделие” - гр.Смолян. Обявлението за търга е публикувано във вестник ”Отзвук”бр.94/18-20.12.2017 г. 80.00 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец ФЕВРУАРИ 2018 г. 37.82 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец ЯНУАРИ 2018 г. 35.37 KB
ново Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г. 16.54 KB
ново Заповед № РД 46-428 от 13.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване проект на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г. 122.03 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Заповед З А П О В Е Д № РД-05-212 15.12.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2017 – 2018 г. за ливади и пасища. Списъци на имоти и тръжни документи. 187.74 KB
Наем Аренда Заповед № РД-05-211 15.12.2017г. за определяне на останалите свободни земеделски земи от държавният поземлен фонд в област Смолян, след проведен търг, подробно описани по общини, землище, начин на ползване, форма на отдаване /наем, аренда/ съгласно Приложение №1 за едногодишни полски култури и Приложение №2 за пасища, мери и ливади неразделна част от тази заповед. 130.49 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец ДЕКЕМВРИ 2017г. 42.18 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 10 о02 ноември 2017 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 175.00 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец НОЕМВРИ 2017г. 92.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 09 от 04 октомври 2017 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 175.50 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2017 – 2018 г. за ниви, ливади и пасища. 372.60 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец ОКТОМВРИ 2017г. 101.00 KB
ОБЯВЛЕНИЕ за участие в процедурата за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 год. за следните землища в община Девин 13.01 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 08 от 31 август 2017 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 167.50 KB
 1. «
 2. 15
 3. 16
 4. 17
 5. 18
 6. 19
 7. 20
 8. 21
 9. 22
 10. 23
 11. 24
 12. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа