23.09.2023


Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Угърчин за стопанската 2015 / 2016г. 6.20 MB
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2015 / 2016г. 6.48 MB
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Ловеч за стопанската 2015 / 2016г. 19.65 MB
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Троян за стопанската 2015 / 2016г. 6.75 MB
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Ябланица за стопанската 2015 / 2016г.. 4.63 MB
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Тетевен за стопанската 2015 / 2016г. 4.32 MB
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Летница за стопанската 2015 / 2016г. 2.26 MB
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Априлци за стопанската 2015 / 2016г. 978.32 KB
Заповед по реда на чл.37в ал. 10 от ЗСПЗЗ 154.11 KB
Обява на основание чл. 72 ал.4 от ППЗСПЗЗ за община Ябланица. 55.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

 Контакти на експерти от ГД"АР 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 

БУЛСТАТ на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация