20.06.2024

З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ясна поляна, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2023 – 2024г.-публикувана на 10.01.2024г. 210.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване /ОЗ/ в землището на гр.Приморско, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2023 – 2024г.-публикувана на 10.01.2024г. 207.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Писменово, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2023 – 2024г.-публикувана на 10.01.2024г. 145.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ново Паничарево, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2023 – 2024г.-публикувана на 10.01.2024г. 395.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Китен, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2023 – 2024г.-публикувана на 10.01.2024г. 134.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Веселие, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2023 – 2024г.-публикувана на 10.01.2024г. 365.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-256/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на гр.Приморско, община Приморско, област Бургас /ТН/-публикувана на 10.10.2023г. 300.00 KB
З А П О В Е Д № РД-04-262/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Ясна поляна, община Приморско, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 1.25 MB
З А П О В Е Д № РД-04-261/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на гр.Приморско, община Приморско, област Бургас /ОЗ/-публикувана на 09.10.2023г. 813.00 KB
З А П О В Е Д № РД-04-260/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Писменово, община Приморско, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 232.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации