Върни се горе

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/220 НА КОМИСИЯТА от 3 февруари 2015 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета


относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз (консолидирана версия)
PDF файл, 1,8 MB, качен на 10.04.2019 pdf document

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1198/2014 НА КОМИСИЯТА от 1 август 2014 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета


за създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз
PDF файл, 336,1 KB, качен на 12.06.2018 pdf document