Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов и негови колеги се запознаха с практиките за  устойчиво и природосъобразно стопанисване на горите по време на посещение в Германия. От българска страна участваха още инж. Филип Ковашки, и.д. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, експерти от Министерство на земеделието, Агенцията и държавните предприятия.

По време на проведено теренно посещение д-р инж. Мартин Борисов, водещ български лесовъд и бивш преподавател в Лесотехническия университет – София със значителен международен опит, представи информация за горите и горското стопанство на Германия, в частност провинция Бавария, свързани с управлението, контрола, видовете собственост, запас, прираст, ползване, финансиране на извършваните дейности в горите и други специфики на германското лесовъдство. Посочено бе, че една от основните цели на колегите лесовъди в Бавария е свързана с възстановяване на характерните за региона широколистни гори.

Участници в събитието имаха възможността да видят нагледно прилагането на Саарландския метод в иглолистни гори в насаждения от смърч, дугласка ела и лиственица, в района на гр. Мюнхен. При този метод в младите гори се полагат специални грижи за подбрани дървета, наречени „дървета на бъдещето“, които притежават изключително качествена дървесина - гладки стволове, с голям диаметър и равномерни годишни кръгове. При този начин на отглеждане се използва устойчив подход за добив на висококачествена дървесина, като се опазват местообитанията на редките животински и растителни видове и се запазва природното биоразнообразие.

Целта е методът да намери своето бъдещо приложение при отглеждането на висококачествени иглолистни дървета и в  България. За първи път той е приложен във Франция и Германия. В момента се практикува успешно в областите Елзас и Лотарингия във Франция, в провинция Саарланд и сега в Бавария,  Германия. У нас такава практиката се използва от 2010 г. в широколистни гори в района на Природен парк „Странджа“.

Българските лесовъди посетиха и световното горско изложение „Интерфорст 2022 г.“ в Мюнхен, в което се запознаха и с представените иновативни практики и технологии в стопанисването на германските гори.

Сподели в: