Върни се горе

С над 23 млн. лева ще бъдат подпомогнати секторите рибарство, аквакултури и преработка на рибни продукти като компенсация за пазарните сътресения през 2022 г. и 2023 г., във връзка с войната в Украйна. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев по време на финалната годишна среща на Националната рибарска мрежа, която се проведе в Стара Загора.

По Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) е определено подпомагане от близо 11 млн. лв. за 2022 г.  по мерките 1.9 „Временно преустановяване на риболовна дейност“  и 5.3 за финансови компенсации поради сътресението на пазара, причинено от  войната в Украйна, които ще бъдат насочени към подсекторите „Риболов“, „Аквакултури“ и „Преработка“. Вече е стартирало подписването на електронните договори между Управляващия орган на програмата и бенефициентите. След сключването на договор помощта може да бъде заявена пред ДФЗ.

За 2023 г. е предвидено подпомагане от общо 12 млн. лв. по компенсаторните мерки за трите подсектора „Риболов“, „Аквакултури“ и „Преработка“. Очаква се приемът по мерките да бъде обявен до края на годината.

Заместник-министър Стратев коментира, че общо се очаква да бъдат сключени 150 договора за подпомагане за 2022 г.

В събитието участваха още изпълнителният директор на ИАРА д-р Николай Георгиев, представители на Националната рибарска мрежа, на браншови организации от сектор „Рибарство“ и на различни местни инициативни рибарски групи.

Сподели в: