Върни се горе

Национална програма по пчеларство ще продължи да се прилага и в новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз. Това ще стане под формата на секторни интервенции, които са част от общият Стратегически план на България. Това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков при откриването на 19-тото на Международното изложение – договаряне „Пчеларство – Плевен 2022 година”. И уточни, че се провежда конструктивна комуникация със сектора, с цел сътрудничество при разписване на дейностите включени в отделните интервенции. Той допълни още, че в националния план е предвидено подпомагате на пчеларите за услугата опрашване по направление агроекология.

„Пчеларството е сред приоритетите на Министерство на земеделието. В работата ми като евродепутат и сега като заместник-министър на земеделието, за мен е от изключително значение развитието на сектор пчеларство, неговото подпомагане, както и разрешаването на проблемите в него“, подчерта заместник-министър Неков. Той посочи, че както и до сега финансирането им ще се осигури от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и средства от националния бюджет.

Аграрният заместник-министър припомни, че към момент е отворен прием по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Финансовата помощ по подмярката е в размер на 25 000 евро и се изплаща на два етапа. А до 02.03.2022 г., е отворен и прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. По нея се предоставя подпомагане за устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства, като също е определен приоритет на проекти, насочени устойчиво и цифрово икономическо възстановяване. Финансовата подкрепа по подмярката е в размер на левовата равностойност на 15 000 евро.

Заместник министър Неков обърна внимание, че по мерките, по които е удължен срока, Национална служба за съвети за земеделието (НССЗ) ще съдейства на земеделските производители за изготвяне на техните проекти за кандидатстване.

„Планираните за прилагане интервенции в пчеларския сектор ще се изпълняват от 2023 година, тъй като текущата Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 г. ще продължи да се прилага до нейното приключване“, информира още заместник-министърът.

Сподели в: