Върни се горе

„Едни от най-важните и трайни цели, които си постави ръководството на Министерство на земеделието, е подпомагането на българското земеделско производство, така че да стане конкурентоспособно и отговарящо на европейските стандарти“. Това заяви в Първомай по случай международния Ден на труда и откриването на майските културни празници на града заместник-министърът на земеделието Момчил Неков.

Той посочи, че екипът на Министерството полага усилия, за да бъде възродено българското земеделие, както и да помогне за решаването на всеки проблем на земеделския производител, свързан с производството или пазара.

Наша основна цел е и подобряване качеството и безопасността на предлаганите храни на пазара в страната ни и производство на продукти с висока добавена стойност.

„Стремим се да създаваме възможно най-добри условия за достъп на българските храни на пазара, включително и директно от фермата или малкия производител, така че да можем да върнем българския вкус на нашата трапеза“, заяви заместник-министър Неков.

Той допълни, че сред приоритетите на Министерството на земеделието са подобряване на състоянието на поземлените отношения и хидромелиорациите,  взаимоспомагателен фонд при природни бедствия и пазарна цикличност, засилване пазарните позиции на земеделските производители и преработватели във веригата на предлагане на храни, високо ниво на защита на човешкото здраве и интересите на потребителите по отношение на храните.

„Във фокуса на вниманието ни са и ключови въпроси като постигане на устойчивост на малките и средни стопанства и на уязвими, но традиционни и перспективни сектори – животновъдство, производство на плодове и зеленчуци, биологично земеделие“, каза Момчил Неков.

Той отбеляза, че община Първомай успешно усвоява средства от европейските фондове, което създава условия за развитие на бизнес и подобрява инфраструктурата. В община Първомай по Програма за развитие на селските райони  за периода 2014-2020 г. са договорени общо 78 проекта със стойност на субсидията в размер над 23, 751 млн. лв. Извършени са разплащания за 72 проекта – за над 19, 588 млн. лв. Средствата са насочени към обновяване на пътища, улици, детска градина и училища.

„Убеден съм, че градът има перспективи за развитие и потенциал за развитие на сектори, които са в полза на общината и нейните жители. Първомайската община е известна с традиционните си качествени плодове и зеленчуци, и модерното оранжерийно производство“, заяви заместник-министърът.

Той пожела на участниците в празника да продължат да развиват успешно общината и да продължат да постигат успехи, които да са пример за поколенията.

Сподели в: