Върни се горе

Над 4 млн. дка от всички горски територии в страната са общински горски фонд. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните инж. д-р Мирослав Маринов при откриването на 17-то Общо събрание на Асоциация "Общински гори", което се проведе в Аулата на Лесотехническия университет. Той допълни, че те представляват 11 % от горските територии на България. 
Заместник-министър Маринов посочи, че общинските гори допринасят за създаване на конкурентна среда в горския сектор. По думите му, в голяма степен общините са успели да организират управлението на горите си и да създадат добра основа за перспективното му развитие. Заместник-министър Маринов поясни, че България е на челните места в Европа по защитени територии и биоразнообразие. Той подчерта, че държавата, в лицето на Министерство на земеделието и храните и общините, е тази, която следва да гарантира и създава подходящи условия за развитието на бъдещата гора.  
Заместник-министър Мирослав Маринов уточни, че в  Асоциацията членуват над 60 общини, всяка от които полага усилия, воля и професионализъм за грижата и опазването на гората. „Благодаря Ви за труда и отдадеността, с които работите успешно за развитието на общинските гори. Нека опазваме красивата природа, която е национално богатство и да продължим да предаваме на поколенията си този безценен дар", каза още той.

Сподели в: