Върни се горе

„Подготвяме нормативни промени, с които да защитим производителите на първична земеделска продукция и да подобрим организацията на веригите на доставка. Считаме, че те ще допринесат за изсветляване на сектора и гарантиране равнопоставеност на пазара, независимо от мащаба на участниците в тези продуктови вериги. Разчитаме на активно съдействие от браншовите организации с техния опит за по-прецизно изясняване на пазарните взаимоотношения при изкупуване, преработка и предлагане на земеделската продукция, така че всички страни в процеса да бъдат обхванати и същевременно да бъде спазен балансът на отговорностите на операторите, без да се натоварват с допълнителна административна тежест.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев по време на среща с представители на Българска агрохранителна камара, проведена днес в МЗХ. Заместник-министърът информира, че вече е проучен опитът на 7 държави, очертана е структурата на проектозакона, неговият обхват и приложно поле. Работи се и за изготвяне на първи вариант на текста. По време на срещата беше проведена дискусия относно действащото национално и европейско законодателство, свързано с регулации на търговията с храни и земеделски продукти, както и на хранителната безопасност с цел очертаване на полетата, в които липсва ясна регламентация.

По време на срещата бяха дискутирани и необходимостта от по-прецизно събиране на информация за реално осъществените сделки на пазара на земеделска продукция, особено с акцент към „първите продажби“, както и възможностите за прилагане на дигитални подходи за проследяемост на този процес. Заместник-министър Йоцев информира в този контекст, че е в ход дейността по реализиране на проект по НПВУ за цифровизация на агрохранителната верига. „Целта е всички тези контролни системи, масиви с информация, регистри на различните институции, свързани с дейността на земеделските производители и преработватели, да се обвържат и обединят, като започнат да действат, така че да кореспондират помежду си и цялата необходима информация да я има във всяка отделна институция. Това, убедени сме, ще спести време и ангажимент на бизнес операторите, а и на самата администрация“, уточни заместник-министърът. Проектът за цифровизацията обхваща 6 модула, като включва и обучение на заинтересованите страни.

В момента има създадени и добре работещи модули за регистрация на първичната продукция, като тези в сектор „Мляко“, подчерта един от представителите на Българска агрохранителна камара, Димитър Зоров, а друг представител, Бойко Синапов, беше категоричен, че всяка законодателна инициатива, която защитава интересите на производителите, трябва да бъде подкрепена, но същевременно е необходим повече контрол за спазването на сега съществуващите норми. Специален акцент в разговорите беше и поставеният от Мариана Милтенова, представител на камарата, въпрос за контрол върху сивия сектор, особено в сектор „Плодове и зеленчуци“. 

От името на Българска агрохранителна камара председателят й Венцислав Върбанов потвърди, че браншовата организация ще излъчи свои компетентни представители за работа по проекта на нормативен акт, като очаква първия работен вариант, по който да изрази становище.

Сподели в: