Върни се горе

Науката е база за нови идеи при вземане на решения в сектор „Земеделие“ и във всички сфери на обществото. Предизвикателство пред националните власти е да могат да взимат решения, които се основават на обективен анализ, научни данни, аналитични прогнози и тенденции с цел да се посрещат бъдещи предизвикателства. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева при откриването на Международна научна конференция „Аграрната икономика – в подкрепа на земеделието“ на тема: „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“. Форумът се организира от Института по аграрна икономика (ИАИ)  към Селскостопанска академия (ССА), в партньорство с Европейската научна мрежа за развитие на селските райони (ERDN). Целта е да се съберат водещи учени и изследователи от различни страни, представители на бизнеса и публичната администрация, които да обменят знания и опит за развитието на селското стопанство.

„Научният симпозиум се провежда в подходящ и важен момент по отношение на неговата стойност, свързана с анализа, данните и прогнозите, в подкрепа на всички, които създават политиките в агросектора и ответната реакция на неправителствени сектор“, заяви заместник-министър Георгиева. Тя подчерта важността при очертаването на перспективите и тенденциите за развитието на отрасъла и селските райони у нас.

Заместник-министър Георгиева бе категорична, че земеделието е изправено пред множество предизвикателства, произтичащи от Зелената сделка и амбициозните цели на ЕС, ефектите от войната в Украйна и Ковид пандемията, които неминуемо засягат всички по агрохранителната верига.

„Очакваме изводите от научния симпозиум за развитие на селското стопанство и селските райони в контекста на екологичната визия, продоволствената сигурност и световния пазар на храни в условията на война“, допълни Таня Георгиева. Тя пожела на участниците във форума успех и ефективен обмен на идеи.

В събитието участие взеха проф. д-р Виолета Божанова, заместник - председател на ССА, доц. д-р Божидар Иванов, директор на ИАИ и представители от Европейската селска мрежа.

Проф. Божанова отбеляза, че конференцията ще даде възможност да се изведат ясни послания, свързани с продоволствената сигурност, намаляващото биоразнообразие и изхранването на населението в ЕС.

Сподели в: