Върни се горе

Договорени са над 78 % от бюджета на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Средствата възлизат  на близо 160 млн. лв. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на втората годишна среща на Националната рибарска мрежа на тема: „Добри практики и управление на риска при изпълнение и отчитане на проекти по ПМДР 2014-2020“. По думите й, изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие по ПМДР се прилагат общо девет стратегии за местно развитие от девет Местни инициативни рибарски групи (МИРГ). До момента са открити общо 53 процедури по мерки от стратегиите на МИРГ, като 41 са приключили и 12 са активни. Общият бюджет по стратегиите е близо 36 млн. лв. Към момента подадените проектни предложения са 90 за над 12 млн. лв., а сключените договори – 26 за над 5 млн. лв. 
Лозана Василева съобщи, че към момента се обсъжда възможност със средства от бюджета на Програмата да бъде открит още един допълнителен прием по извънредните COVID мерки по ПМДР. “В процес на дискусия с всички заинтересовани страни ще разработим стъпките и ще реализираме втори прием“, обясни заместник-министърът.
По думите й, очаква се в края на годината да имаме първи работен вариант на ПМДР 2021-2027 г.  Целта е заедно с бранша да се разработят мерките за подпомагане в новия програмен период. 
Припомняме, че първата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа (НРМ) беше проведена през месец февруари в Стара Загора. В България мрежата се създава е края на 2019 г. Нейното функциониране е предвидено да продължи до 2023 г. Целта е подпомагане  на потенциалните бенефициенти по ПМДР 2014 – 2020 г. Чрез нея още се осъществява разпространение на информация, обмен на добри практики и подпомагане на сътрудничеството между МИРГ.  В Мрежата участват рибари, предприемачи със стопанства в областта на аквакултурата, преработватели на риба и рибни продукти, МИРГ, НПО и др.

Сподели в: