Върни се горе

Държавните горски предприятия ще потърсят и приложат всички механизми за успокояване на пазара на дървесина. Това обяви заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов след проведена вчера среща с директорите на шестте държавни предприятия по Закона за горите. „Очаквам максимално ефективни действия, за да се отговори на нуждите на населението и бизнеса“, добави той.

Основен акцент в разговорите бяха наблюдаваните в момента тенденции за стагнация на пазара на дървесина и набелязването на мерки за намаляване на негативното влияние върху изпълнението на  публичните и стопански функции по стопанисването и управлението на държавните гори.

Инж. Чамбов посочи, че бизнесът и обществеността разчитат на Министерството на земеделието да намери работещи решения за изпълнението на планираните лесовъдски мероприятия и реализирането на добитата  дървесина. „За да отговорим на тези очаквания, трябва да сме активни пред предизвикателствата, пред които е изправен пазарът“, отбеляза заместник-министърът. По думите му плановете на предприятията е необходимо да се изпълняват последователно, което да позволи на операторите в сектора да планират дейността си.

Директорите на държавните предприятия запознаха ресорния заместник-министър с актуалното изпълнение на годишните планове. Те представиха и информация за трудностите, които срещат на регионално ниво в работата си. „Затова е нужна активна комуникация от ваша страна на местно ниво, за да бъде намерен баланс между възможностите на предприятието и очакванията на бизнеса“, каза Чамбов. Участниците в срещата обсъдиха и конкретни мерки за осигуряване на непрекъснатост на реализацията на добиваната от държавните гори дървесина.

Снабдяването на местното население с дърва за огрев бе другата основна тема на срещата. Инж. Валентин Чамбов призова директорите да започнат кампания, с която да запознаят населението с възможността да направят заявките си за дърва за огрев още през пролетта. В тази връзка бяха коментирани и необходимите законови промени, регламентиращи сроковете за подаване на заявления, които бяха изменени от предходното Народно събрание.

На срещата бяха дискутирани и множество оперативни теми, включително и за преобразуването на държавните предприятия.

Сподели в: