Върни се горе

„В съответствие с един от приоритетите на българското председателство на Европейския съюз- подкрепа за интеграцията на страните от Западните Балкани, уверявам че колегите от държавите извън ЕС, които се намират в началото на прилагането на подхода ЛИДЕР могат да разчитат на подкрепа от страна на България. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева при откриването на Петата международна конференция „Бъдещето на подхода Водено от общностите местно развитие/ЛИДЕР след 2020 година“, която се провежда в к.к. Албена. Тя допълни, че подходът се прилага за втори програмен период в страната ни и се е доказал като основен инструмент за укрепване и развитие на местните общности. По думите й показателен за това е огромният интерес, който местните власти и представителите на бизнеса и неправителствения сектор демонстрират по време на проведените приеми за одобрение на местните инициативни групи и техните стратегии. „Подходът ЛИДЕР/ВОМР не е само финансов инструмент на Европейския съюз, насочен към сближаване, укрепване и формиране на административен капацитет за изпълнение на проекти. Той цели най-вече да създава обща идентичност на местно ниво и да насърчава различностите в общото цяло на съюза“, каза още заместник-министърът. Д-р Василева призова участниците в конференцията да обменят идеи за бъдещето на подхода ЛИДЕР, които да помогнат на местните общности да постигнат високо качество на живот, изразяващо се в задържане на младото население, привличане на инвестиции, развитие на ефективен малък бизнес и съхранена околна среда и културно-исторически традиции. „Пожелавам Ви приятен и ползотворен престой и се надявам да останете очаровани от България и туристическите, културни и исторически забележителности на общините в тази част на страната, както и разбира се от продуктите, произведени на териториите на местните инициативни групи, които предстои да опитате“, допълни зам.-министър Василева. В конференцията участват над 300 души от 22 страни сред които са представители на Европейската комисия, Европейския икономически и социален съвет, Европейския съвет на регионите, Европейската ЛИДЕР асоциация, представители на Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони, Оперативните програми "Иновации и конкурентоспособност“, "Развитие на човешките ресурси“ и "Наука и образование за интелигентен растеж“, ДФ "Земеделие", както и представители на Национално сдружение на общините в България.

 

Сподели в: