Върни се горе

„До този момент по шестте стартирали мерки от Програмата за развитие на селските райони е одобрена субсидия на стойност над 1 млрд. и 500 млн. лева. С около 5000  кандидати са сключени договори, което е една трета от общият брой подадените заявления до сега“. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Д-р Лозана Василева на срещата със земеделските производители в гр. Пазарджик.

Д-р Василева и експерти от ведомството представиха информационната кампания на министерството в градовете Пазарджик и Пловдив. 

По време на срещите Д-р Василева разясни на присъстващите приоритетите в земеделския сектор, които страната ще поддържа по време на председателството на  Съвета на Европейския съюз.

Основните теми, обсъдени в двата града бяха свързани с Общата селскостопанска политика след 2020 година, прилагането на схемите и мерките за подпомагане на  Програмата за развитие на селските райони за 2018 г, Директните плащания, както и новостите свързани с информационната  система ИСУН.

„Информационната  система ИСУН се прилага с цел осигуряване на повече публичност и прозрачност за подадените, разгледаните и одобрени проекти по отделните процедури. Предвидена възможност за кандидатите да възразяват по предварителната оценка, и тези възражения ще се разглеждат от комисия в Управляващия орган“,  разясни Д-р Василева за кандидатстващите електронно.

Края на информационната кампания е на 1 март 2018г. До тогава ще бъдат проведени още 4 срещи в градовете Велико Търново, Габрово, Търговище и Разград.

Линк към програмата на информационната кампания: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/News/18-01-31/-2407885860.aspx 

Сподели в: