Върни се горе

„Със създаването на Центъра за оценка на риска по хранителната верига като самостоятелна структура в България, се създаде възможност за изготвяне на независима от контролния орган научно обоснована оценка на възможните рискове по хранителната верига. По този начин се защитава здравето на потребителите“. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров при откриването на 68-та среща на Консултативния съвет на Европейския орган по безопасност на храните.


Заместник-министърът посочи, че дейността на Центъра е от полза и на компетентните органи, които създават политиките и контрола по безопасността на хранителната верига, както и на бизнес операторите. Той допълни, че  значението му се определя още на ниво Европейски съюз, тъй като оценката на риска стои в основата на новата единна законодателна рамка относно официалния контрол. Тя включва набор от хармонизирани правила за предотвратяване, премахване или намаляване на равнището на риска за здравето на хората, животните и растенията, който може да възникне по цялата хранителна верига.

Д-р Димитров подчерта, че в основата на безопасността на хранителната верига са рисковете за здравето на растенията и на животните, които с днешния обем на търговските отношения и движение на хора и животни превръщат в огромно предизвикателство опазването на границите на ЕС от потенциалните заплахи. „Само с внимателно извършен анализ и оценка на риска могат да се обхванат всички продукти и дейности, които са свързани с храните, тяхното производство и обработка, и да се определят и актуализират своевременно правилата, посредством които се гарантира, че те са безопасни и годни за консумация от човека“, каза още той.

 

Сподели в: