Върни се горе

Югозападното държавно предприятие – град Благоевград (ЮЗДП) получи отличие за участието си в кампанията „Да изчистим България заедно“ за почистване и възстановяване на опожарена гора в района на Рилския манастир. Гората пострада по време на опустошителния пожар през август 2021 г. На 17 септември 2022 г. по призива на организаторите на националната кампания, доброволци извършиха масови почиствания в цялата страна. Над 50 служители от Централно управление на ЮЗДП и служители на Държавното горско стопанство „Рилски манастир“ взеха участие в този ден в почистване на терена в землището на село Фролош, на територията на Държавно горско стопанство „Рилски манастир", като събраха увредената дървесина.

Почистената по време на кампанията площ, по-късно беше залесена с фиданки от местни дървесни видове по самостоятелен проект на Югозападно държавно предприятие, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“.

Сподели в: