Върни се горе

В поредната виртуална приемна в Министерство на земеделието участие взеха трима ръководители на дирекции – Николай Маринов, дирекция „Земеделие и регионална политика“, Георги Праматаров, дирекция „Идентификация на земеделските парцели“ и Антоан Чаракчиев, дирекция „Биологично производство“.

Те отговориха на близо 20 въпроса, зададени от различни земеделци и касаещи изолирани казуси.

В частта „Земеделие и регионална политика“ директорът на дирекцията Николай Маринов отговори на запитвания свързани с изграждането на пчелин върху имоти държавна или частна собственост, закупуване на силажни съоръжения и какви са възможностите за кандидатстване по земеделски програми.

По темата „Идентификация на земеделските парцели“ ръководителят на дирекцията Георги Праматаров обсъди с земеделците възможностите за заявяване на процент от  дадени парцели. Дискутирана беше разпоредбата на чл. 33а, ал 6 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Беше разяснена и методологията за извършване на дистанционни теренни проверки през кампания 2022.

Относно „Биологично производство“ директорът на дирекцията Антоан Чаракчиев отговори на въпроси относно готовността на Компетентния орган за привеждане на местното законодателство в съответствие с влезлия в сила Регламент 2018/848, както и относно санкция на земеделец, положена от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Виртуалната приемна, която министър Иванов обяви като една от крачките за прозрачност в работата на ведомството и отвореност към проблемите на българските земеделци, ще се провежда всеки месец, като информация за организирането й ще бъде публикувана на сайта на Министерство на земеделието.

 

 

Сподели в: