Върни се горе

Земеделските производители получават по-голямо от очакваното подпомагане, след като ставките по схемата бяха увеличени
В отговор на поетите ангажименти от министъра на земеделието д-р Иван Иванов и екипа на Министерството на земеделието за подпомагане на земеделските производители заради последствията от пандемията от COVID-19, Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 141 248 477,49 лв. по COVID помощта.
След като екипът на агроведомството успя да състави и защити по-висок бюджет на Министерството за 2022 г., стана възможно изплащането и на държавна помощ за щетите, нанесени от COVID-19, като сумата е по-висока от подпомагането по същата мярка през 2021 г.
Подпомагане за 2022 г. получиха 26 473 земеделски стопани от 26 746 допустими за подпомагане. Останалите производители ще получат подпомагане, след извършване на административни проверки.
Земеделските стопани получават по-голямо от очакваното подпомагане, тъй като ставките по схемата бяха увеличени. Това стана възможно, след като при приключване приема на заявления и разпределяне на бюджета по направления останаха налични средства.
Държавната помощ се предоставя по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ за 2022 г. Приемът на заявления приключи на 20 май 2022 г.
Припомняме, че Управителният съвет на Фонда утвърди по схемата бюджет в размер до 143,5 млн. лв. Подпомагането е насочено към фермерите, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелари, както и към производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза и ориз, за компенсиране на част от повишените разходи за производство.
Право на подпомагане имат земеделски стопани, които отглеждат едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, плодове и зеленчуци, винено грозде, маслодайна роза и ориз. Изисква се те да са пререгистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за стопанската 2021 - 2022 г., както и да отговарят на определението за микро, малки и средни предприятия, съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014 и да не са били в затруднение към 31.12.2019 г.
Можете да видите ставките тук.
 

Сподели в: