Върни се горе

290 882 103 лв. получиха 50 652 стопани  по държавните помощи „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. Помощта е изплатена седмица по-рано от крайния срок – 15 май. Средствата на останалите кандидати по помощта ще бъдат изплатени след извършване на допълнителни административни проверки съгласно т.3 от Раздел II на Указанията за прилагане на помощта.


Подпомагането се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства на земеделски стопани от първичното селскостопанско производство за компенсиране на част от повишените разходи за производството. На финансиране подлежат животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, тютюн, пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица.


Осигуряването на средствата за т.нар. „украинска помощ“ стана възможно след преструктуриране на средства на Държавен фонд "Земеделие" и осигурени допълнителни средства от националния бюджет. 

Сподели в: