Върни се горе

124 са съставените акта, а констативните протоколи- 40

Повече от 6400 проверки са реализирали държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция в последните 4 дни. В периода от 18 до 21 март включително в резултат на контрола са съставени общо 124 акта и 40 констативни протокола.

Инспекторите от държавните горски предприятия са извършили общо 4239 инспекции по Закона за горите, в последните 4 дни. Контрол на място е реализиран на 885 обекти за добив на дървесина и 737 превозни средства. Ловците, които са проверени са 2308, риболовците – 7, а други физически лица- 302. Съставени са 58 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са  24,94 пространствени кубически метра дърва, 2 моторни превозни средства, един кон, 4 каруци, както и 2 моторни триони.

В същия период служителите на регионалните дирекции по горите са инспектирали 217 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 288 места за добив на дървесина, 956 превозни средства, 28 ловци, 84 риболовци и 710 физически лица. Общо извършените инспекции са повече от 2200, като в резултат от тях са съставени 40 констативни протоколи и 66 акта.

Служители на Регионална дирекция по горите - Берковица задържаха два товарни автомобила, транспортирали обла строителна дървесина от бял бор, разкроена на секции с дължини от 4 м. Нарушението е установено по време на проверка на 21 март, в землището на с. Стакевци, обл. Видин. Дървесината е била немаркирана с контролна горска марка, производствена марка или общинска марка и без превозен за транспортирането й. Общият размер на незаконно транспортираната дървесина възлиза на 18,20 пл. м3. За констатираните нарушения на Закона за горите са съставени общо 4 акта, с които са задържани превозните средства и дървесината.

На същата дата служители на РДГ Варна са установили, че в обект за добив на дървесина, попадащ в горска територия – държавна собственост, находящ се в землището на с. Медово, ДГС Добрич е извършен добив на дървесина в размер на около 14 пл. м3 от дървета, немаркирани в основата си с контролна горска марка и без да разрешен добивът им с издаденото позволително за сеч. За констатираните нарушения на Закона за горите в обекта за добив на дървесина са съставени 2 акта на лицето, получило позволителното за сеч.

 

Сподели в: