Върни се горе

Със заповеди на министъра на земеделието Иван Иванов са определени ставките по 8 схеми за директни плащания - обвързано подпомагане в сектор „Животновъдство“ за Кампания 2021 г.

Ставката за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони, в стопанствата в които се отглеждат от 5 до 9 животни, е 359,55 лева.

По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави, за първите 50 животни в стопанството, ставката е в размер на 352,19 лева, за над 50-тото животно подпомагането е определено на стойност от 281,75 лева.

Обвързаното подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10–49 животни) е 59,55 лева на животно.

При биволите обвързаното подпомагане ще бъде в размер на 420,24 лева на животно за първите 50 (включително), като за над 50-тото допустимо животно е 336,19 лева.

Ставката за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол е 73,03 лева на животно за първите 200 (включително). Подпомагането на животно за над 200 броя ще бъде - 58,42 лева.

По схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол, на стопанин за едно животно ще се изплащат - 131,33 лева за първите 50 (включително). За всяко следващо, помощта е на стойност 105,06 лева на животно.

За млечни крави под селекционен контрол ставката е 520,66 лева на животно за първите 50 (включително), като за над 50-тото допустимо животно помощта е 416,53 лева.

За месодайни крави и/или юници,  всеки стопанин ще получи по 154,51 лева за първите 50 (включително) животни и по 123,61 лева за над 50-тото.

Държавен фонд „Земеделие“ предстои да извърши всички плащания по схемите за обвързано подпомагане за животни до 20 декември 2021 г., съгласно  индикативния график.

Сподели в: