Върни се горе

Определена е ставката по еко схемата за намаляване използването на пестициди за Кампания 2023 г. Размерът й за обработваеми земи е 102,14 лв. на хектар, за трайни насаждения земеделските стопани ще получат по 193,20 лв. на хектар, а за постоянно затревени площи - 9,20 лв. на хектар.Прилагането на интервенцията има доброволен характер. 
С текста на заповедта може да се запознаете тук.

Сподели в: