Върни се горе

Над 4500 проверки извършиха инспектори от държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите за периода 13 – 16 май.

За посочения период 123 екипа горски инспектори от регионалните дирекции по горите са извършили 2614 проверки на територията на страната. Със съставените констативни протоколи и актове са задържани близо 27 плътни куб.  м обла строителна дървесина, над 9 пространствени  куб. м дърва за огрев, две моторни превозни средства и една каруца.

Проверени са близо 260 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 370 обекта за добив на дървесина, 1160 превозни средства, транспортиращи дървесина, 830 ловци, риболовци и физически лица. В резултат на осъществените дейности по контрол върху опазването на горските територии и дивеча, за горепосочения период, служителите на РДГ са съставили общо 25 констативни протокола и 43 акта за установени нарушения по Закона за горите.

При проверка в землището на гр. Сърница, в държавна горска територия служители на РДГ Пазарджик са установили в сечище добив от дървесен вид, който не е разрешен в издаденото позволително за сеч. За установеното нарушение на Закона за горите служителите на дирекцията са изготвили констативен протокол, с който е задържана незаконно добитата дървесина. Работата по случая продължава.

След извършена проверка от служители на Регионална дирекция по горите – София е спряна временно дейността на обект за складиране, преработване и експедиране на дървесина в Етрополе. Горските инспектори от Дирекцията са извършили на 13.05.2022 г. в 15 ч. проверка на моторно превозно средство, транспортиращо дървесина. Представеният от водача превозен билет е бил издаден в деня, в 9 часа, за транспортиране на близо 25 плътни кубически метра едра строителна дървесина до обект за складиране, преработване и експедиране на дървесина в гр. Етрополе. Проверяващите са  установили съществени разлики в снимките от фоторегистъра и натоварената в автомобила дървесина.  Автомобилът не е бил оборудван с GPS устройство за проверка на движението му. Поради съмнения за незаконно транспортиране на дървесина, горските служители са извършили и проверка в склада получател на дървесината. При прегледа на записите от видеонаблюдението се установява, че същото моторно превозно средство влиза в обекта натоварено с дървесина, след което го напуска празно. В самия електронен дневник превозният билет за постъпилата дървесина не е вписан.

За установените нарушения проверяващите са съставили на водача на автомобила два акта,  с които са задържани едра строителна дървесина в размер на 24.74 плътни кубически метра от бук и превозното средство. Акт е съставен и на собственика на склада. Работата в обекта е спряна за три дни. Служители на РДГ – София са извършили и проверка на обекта за дърводобив, от който е експедирана дървесината като нарушения не са констатирани. Работата по случая продължава.

За периода 13 - 16 май служителите в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите са извършили общо 1 962 проверки. Проверките са на: обекти за добив на дървесина –  901 броя; на превозни средства – 809 броя; на 17 ловци, на 8 риболовци и на 227 други физически лица. Съставени са 27 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 28,44 пространствени кубически метра дърва.

Сподели в: