Върни се горе

Над 4200 инспекции са извършили инспекторите от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите. Проверките за извършени в периода межди 8-и и 11-и април включително, а в резултат от контрола за съставени 59 акта и 33 констативни протокола.

В посочения период служителите в държавните предприятия са извършили общо 1 806 инспекции. Контрол е извършен в 923 обекти за добив на дървесина и 577 превозни средства. Проверени са 54 ловци, 19 риболовци и 233 други физически лица. Съставени са 30 акта за нарушения по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 14,52 пространствени кубически метра дърва, две моторни превозни средства, два моторни триона и два броя други инструменти за дърводобив.

В дните между 8 и 11 април 2022 г. горски инспектори от регионалните дирекции по горите в страната са реализирали над 2400 проверки. През контрол на място са преминали 215 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, близо 250 места за добив на дървесина, над 1070 превозни средства и 880 риболовци и физически лица. Написани са 33 констативни протокола и 29 акта за нарушения.    Задържани са над 109 пространствени куб. м дърва за огрев, едно моторно превозно средство и 50 кг билки.

През периода са работили 116 екипа горски инспектори като установените нарушения са предимно за незаконен добив и съхранение на незаконна дървесина, транспортиране на дървесина с превозни средства без или с нефункциониращи GPS – устройства, неотговарящи на нормативните изисквания системи за постоянно видеонаблюдение на складовете за преработка и търговия с дървесина и др.

Служители на РДГ - Пазарджик са установили, че в имот, находящ се в землището на с. Сбор, община Пазарджик е извършен незаконен добив на дървесина. За установеното е изготвен констативен протокол, с който са задържани 100 кубика дърва за огрев от дървесните видове зимен дъб и благун. Уведомени са органите на МВР. Работата по случая продължава, като предстои да бъде уведомена и компетентната прокуратура.

Сподели в: