Върни се горе

„Успешното коопериране и съвместно излизане на пазара ще доведе до намаляване на себестойността на земеделската продукция. За мен водеща е темата за пазара и стимулиране производството на повече и по-качествена продукция, която успешно да стигне до пазара и това следва да е главна цел на нашата съвместна работа и на подпомагането.“  Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев по време на среща с представители на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“, която се проведе в МЗХ. Министърът посочи добри примери и практики на коопериране по отношение обединенията на фермерите за общо презентиране и представяне на земеделската продукция на пазара, като подчерта, че това е ефективен начин за намаляване на себестойността на продукцията и пазарен успех.

 

Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ обединява интересите на представителна част от българските градинари и овощари, отбеляза Цветан Цеков, като заяви готовност организацията да излъчи представители за участие в постоянна работна група към министъра на земеделието и храните. Работната група ще има задача да бъде коректив и да съдейства за разработване на политики в областта на зеленчукопроизводството и овощарството, в това число свързани с работната ръка, достъпа до пазари, напояване и модернизация на сектора, част от който все още остава встрани от високите технологии. Разгледани бяха теми, свързани с реализацията на продукцията, нелегалния внос и позиционирането на вътрешния и външните пазари, като от бранша изявиха желание за подкрепа при излаза на външни пазари както чрез разширяване участието в международни изложения, така и чрез перманентна комуникация с търговските представители на страната.

От браншовата организация изразиха подкрепа и за подготвяните нормативни промени за регулацията на фермерските пазари и търговията с храни и земеделски продукти, като заявиха готовност да се включат в обсъжданията със своя експертиза и професионален опит.

 

По отношение управлението на риска предвид често възникващите в последните години климатични аномалии, водещи до загуба на продукция, заместник-министър Александър Йоцев припомни, че в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони е предвиден инструмент за управление на риска, който да подпомага фермерите при катастрофични събития и да бъде създаден съвместно с европейски средства и с участието на бранша, като веднага след неговата реализация ще може в кратък срок чрез него да се подпомага процесът на застраховане на земеделската продукция. Амбицията е този фонд да се учреди през 2024 година и още през 2025 г. да може да заработи за успешно управление на риска, подчерта зам.-министър Йоцев.

 

Участниците в срещата се обединиха в разбирането, че подпомагането на застрахователния риск с този инструмент както ще намали дела на сивия сектор в овощарството и градинарството, който остава от години висок, така и от друга страна ще съдейства за прекратяване на непродуктивната практика държавата да компенсира пропаднали земеделски площи от своя бюджет.

Сподели в: