Върни се горе

Подобряване на правилата за доставките по хранителната верига и гарантиране на справедливо разпределение на добавената стойност между участниците в нея е основната цел на подготвяния законопроект за веригата за доставки на земеделски продукти и храни. Идейната концепция е разработена, като вчера приключи общественото обсъждане на консултационния документ, с който стартира официално работата по законопроекта. Това стана ясно от думите на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев по време на работна среща в МЗХ с представители на браншови организации на производители, преработватели и търговци, която е част от процеса по разработването на проекта на Закон за веригата за доставки на земеделски продукти и храни.

Получени са бележки от 10 организации и предстои разработване на самите текстове на закона, като в процеса ще участват и представителите на бранша. Всеки, който е част от тази верига знае, че в нея има дисбаланс, посочи още министърът. Той информира за  изготвения от ЕК документ „Non Paper“, с който се определя краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за възстановяване на баланса по агрохранителната верига в унисон с целите на подготвяния проектозакон.

Изпълняваме ангажимента, който сме поели да разработим и обсъдим такъв документ, припомни от своя страна и заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев, като вече има напредък по идейния проект, предвид на това, че по агрохранителната верига има много и различни детайли, които следва внимателно да се анализират и разпишат. Той даде пример със сделките между първичните производители, т. нар. първи продавачи и първите купувачи по агрохранителната верига, които са ключови за реализацията. Документът следва да се приведе в съгласие с новия документ на Комисията, като този процес ще тече паралелно, посочи още заместник-министърът.

Законопроектът няма да увреди интересите на никоя от заинтересованите страни, увери министър Вътев, като смисълът и целта му е да защити интересите на производителите. В хода на дискусиите стана ясно, че с документа се търси постигане на баланс и прозрачност в търговските отношения между различните оператори. Цели се също подобряване на проследимостта и информираността, в това число и за потребителя. Насърчава се и прилагането на добри търговски практики с оглед повишаване на ефективността и конкурентоспособността на земеделското производство и производството на храни при спазването на правилата за конкуренция. От бранша поставиха въпроса и темата за сдружаването, като част от решението на голяма част от проблемите. Министър Вътев припомни, че няма среща, на която тази тема да не се поставя като ключова за земеделския сектор у нас, доколкото външната конкуренция на нашия пазар е добре организирана в кооперативи. Той посочи, че това са дългосрочни процеси, които са в ход и изискват проактивност от страна на всички по веригата.

Имате пълната ни подкрепа, посочиха представители на организации на производители на земеделска продукция от Българска аграрна камара, Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ и Националната асоциация на млекопреработвателите Светлана Боянова, Цветан Цеков и Георги Хаджийски. Те потвърдиха категоричните си адмирации за изготвянето на проектозакона. Останалите участници, представители на хранителната индустрия и търговския бранш потвърдиха готовността си да участват в процеса на обсъждане на текстовете на проекта.

На срещата стана ясно, че предстои обсъждане на необходимостта от отделяне на част от текстовете в Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, където водеща институция ще бъде Комисията за защита на конкуренцията.

Сподели в: