Върни се горе

Консултативният съвет по поземлени отношения ще търси решения, свързани с дългосрочното и устойчиво ползване на земеделските земи. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев на първото заседание на консултативния орган, което се проведе в МЗХ. „Поземлените отношения са фундаментът, базата на абсолютно всичко останало и в растениевъдството, и в животновъдството. Затова първият Консултативен съвет, с който започваме провеждане на редица други по продуктови линии, е свързан с поземлените отношения“, коментира министър Вътев.

Той посочи, че дългосрочните отношения при ползването на земеделските земи са отговор на въпроси като напояването, увеличаване на трайните насаждения, ползването на пасищата и развитието на животновъдството. Министър Вътев подчерта, че въпросите се обсъждат в този формат, защото браншовите организации са част от агрохранителната верига.

Министър Вътев допълни на брифинг след заседанието, че темата касае абсолютно всички земеделски производители, като някои проблеми са много трудно решими, изискват сериозни законодателни и нормативни промени.

Заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев съобщи, че на първото заседание са приети вътрешни правила за работата на консултативния орган. Всички решения, включително и новият дневен ред за следващото заседание, са приети единодушно, а разговорите са проведени в конструктивен диалог. След следващия Консултативен съвет ще бъдат представени конкретни предложения за промени в нормативната база, допълни заместник-министър Тошев.

„За пръв път се прави такъв Консултативен съвет по поземлените отношения. За нас е много важна темата за отношенията в земеделието. Не можем да развиваме сектора без земя и най- вече без устойчивост и дългосрочни перспективи за нейното ползване“, заяви Веселина Ралчева, член на УС на Българска асоциация биопродукти.

Заместник-председателят на сдружение "Обединени български животновъди" Юлия Куюмджийска, заяви, че този съвет е дългоочакван и би могъл да спомогне за развитието българското животновъдство, като секторът очаква промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и то по отношение на разпределението на пасища, мери и ливади.

Поземлените отношения са началото на агрохранителната верига, коментира председателят на УС на Българска аграрна камара Костадин Костадинов, който посочи, че секторът очаква решение на належащи проблеми и промяна на законодателството.

Изпълнителният директор на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи Стефан Асенов каза, че земеделската земя е ограничен природен ресурс, който седи в основата на продоволствената сигурност и днешното заседание е стъпка в правилната посока за решаване на проблемите в посока развитието на икономически ефективно и рентабилно земеделие.

„Вярвам, че с едно прагматично, програмирано ръководене и разумен конструктивен диалог ще решим поне част от сериозните проблеми, които стоят пред нас и стъпка по стъпка ще вървим към едно все  по-устойчиво земеделие“, заяви представителят на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ Синан Вейсал.

Председателят на Националния съюз на говедовъдите Димитър Зоров коментира, че държавният и общинският поземлен фонд трябва да бъдат инструменти за осъществяване на политики, като не може да се развиват биоземеделие или животновъдство с краткосрочно наемане на земи за по една година.

Сподели в: