Върни се горе

В МЗм се проведе видеоконферентна среща по искане на млечния сектор. Целта бе да се обсъди регулиране на производството и преработката на мляко, подобряване на качеството му и финансови възможности за подкрепа. 
Сектор „Мляко“ е заложен в обхвата на Постановление №70 на МС, с което е приета възможността за осигуряване на основни групи храни на територията на България във вериги от магазини, които имат 10 и повече търговски обекта. Такива са 884 търговски обекта в цялата страна. В текста на нормативния документ, освен условията за регионални производители, има изискване и произведените млечни продукти да са изцяло от българско сурово мляко По отношение на изменение на чл. 2 от ПМС 70 се води активна комуникация с бранша и търговските вериги.. Обсъжданията са в посока изброяване на традиционните български продукти, които се произвеждат изцяло от българска суровина. Допуска се изключение за производството на кисело мляко, в което може да бъде вложено до 1,6% сухо мляко с цел стандартизация на продукта. Целта на направените изменения и допълнения е да се прецизират текстовете на постановлението и да се осигури възможност да се подкрепят български фермери, като същевременно се гарантира изкупуването на българско сурово мляко, без да се допусне продукти, които нямат аналог и не се произвеждат в България да бъдат свалени от продажба и да не присъстват в магазините. Прилагането на мярката до края на годината ще даде възможност за млякото, добито през пролетта и лятото да се изкупи, да се произведат традиционните за българския консуматор бяло саламурено сирене и кашкавал. Те са с по-дълъг технологичен процес на производство и могат да се реализират на пазара през есенно-зимния сезон. Към момента Постановлението се съгласува с ведомствата, като браншът изрази удовлетворение за предприетите действия от Министерство на земеделието, храните и горите.
На срещата се дискутираха и възможностите за подкрепа на сектора чрез прилагането на пазарни мерки, училищни схеми и държавни помощи. Средствата, които са предоставени на асоциации за участия в изложения, но на този етап не са оползотворени, биха могли да бъдат пренасочени към следващата година, стана ясно от думите на земеделския министър.
Представителите бяха призовани да финализират работата по документацията за вписване на „Български кашкавал“ като Защитено наименование за произход (ЗНП) в европейския Регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания. Така ще се гарантират нови пазари за традиционно български продукти.

Сподели в: