Върни се горе

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов взе участие в Дванадесетата годишна работна среща на министрите на земеделието от държавите от Югоизточна Европа, която се проведе на 15 ноември 2018 г. в гр. Струга, Република Македония.


Срещата бе открита съвместно от Люпчо Николовски, министър на земеделието, горите и водното стопанство на Република Македония, Кочо Ангюшев, заместник министър-председател на Република Македония и Бобан Илич, генерален секретар на Постоянната работна група за регионално развитие на селските райони в Югоизточна Европа.


Министър Порожанов отбеляза напредъка постигнат по време на Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. по отношение на страните от Западните Балкани, препотвърждавайки поетите конкретни ангажименти и инициативи по  вече заявената подкрепа от страна на ЕС за бъдещата перспектива за Западните Балкани. Министърът отбеляза, че страната ни ще продължава да подкрепя съседните държави и в бъдеще за постигане на общите цели и реализиране на заложената общоевропейска стратегия за Западните Балкани. „Основната цел за всички нас е поддържане на конкурентоспособен и устойчив отрасъл, с баланс между опазването на околната среда, икономическия растеж и социалната отговорност, и повишаване на жизнения стандарт на заетите в селското стопанство“, заяви Румен Порожанов.


Министърът на земеделието, храните и горите призова към оползотворяване на наличните възможности за разширяване на сътрудничеството посредством активизиране на отделните държавни институции, разширяване на контактите между представителите на бизнессредите и идентифициране на конкретни области и проекти от взаимен интерес.


По време на форума се обсъдиха и въпроси, касаещи бъдещето на Общата селскостопанска политика през новия програмен период 2021-2027 г., както и теми относно перспективите за разширяване и зъдолбочена ангажираност на ЕС със Западните Балкани. Страните направиха преглед на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа в секторите „Земеделие“ и „Храни“, в контекста на Постоянната работна група за регионално развитие на селските райони в Югоизточна Европа.

 

Сподели в: