Върни се горе

„В Националния съвет по горите заедно ще търсим решения и ще набелязваме мерки за доброто управление на сектора. Очакваме с първото заседание да започне дискусия за актуалното състояние и проблемите в отрасъла“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов при откриването на срещата на Националния съвет по горите. Той уточни, че с цел да има максимално представителство в него са включени експерти от министерството, от държавните горски и ловни стопанства, Изпълнителна агенция по горите, научната общност, други институции, представители на бизнеса, неправителствени организации и специалисти в сектора.

Министърът допълни още, че свикването на национален съвет е продиктувано от желанието да бъдат разгледани и обсъдени актуални въпроси от висок обществен интерес в областта на горското стопанство. Той уточни, че от началото на годината в Министерството на земеделието са постъпили множество предложения, свързани с дейността на сектор „Гори“. „Голяма част от тях са свързани с проблеми при провеждане на процедурите за възлагане изпълнението  на дейностите в горските територии, включително и  с покупко - продажбата на дървесина и с ресурсното осигуряване на дървопреработвателните и мебелни предприятия, както и на населението с дърва за огрев“, посочи д-р Иванов.

„По време на съвета ще има възможност да обсъдим ефекта от въведените през миналата година по административен път ограничения за стопанисването на държавните гори“, каза земеделският министър. По думите му налице са и други задачи, свързани с изпълнение на ангажименти от Коалиционното споразумение, както и проблеми, трупани от години, като необходимостта от обучение, квалификация и преквалификация на кадрите в Регионалните дирекции по горите, държавните предприятия и техните териториални поделения.

В заключение министър Иванов благодари на всички участници в съвета и акцентира, че се надява на ползотворен диалог, в който да се набелязват работещи дейности за управление на горския сектор.

Сподели в: